| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Call for Papers

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Vysoká škola finanční a správní, z. ú.

Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z. ú. ve spolupráci s

Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity

pořádají čtvrtý ročník symposia na téma

„Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016“


Účast na symposiu je bezplatná.

Call for papers

V rámci symposia jsou vítány příspěvky do níže uvedených tématických panelů. Příspěvky je možné odevzdávat od 15. března 2016 do 18. května 2016 včetně e-mailem na adresu uvedenou v odkazu Přihláška v levém menu.

Toto vědecké fórum bude zaměřeno na princip "Poznej svého klienta" u povinných subjektů v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML), na opatření proti financování terorismu (CTF) a na související úpravu právního postihu hospodářské kriminality. Opatření CTF v současné době ve svém Akčním plánu pro zintenzivnění boje proti financování terorismu zdůrazňuje Evropská komise, očekává se tedy výraznější promítnutí těchto povinností do různých oblastí práva.

Příspěvky je možno odevzdávat v následujících tématech:

- IV. směrnice AML

- Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu

- Metody finančního šetření

- Proces AML a zajišťování majetku

- Daňové aspekty ve vazbě na AML

- Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti

- Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům

- Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití

- Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana

- Možné právní změny v procesu AML

Uvítáme též příspěvky týkající se související právní regulace finančního trhu a finančních služeb, finančního práva, evropského práva, tuzemského i mezinárodního obchodu a také trestního práva.

Plné texty přijatých příspěvků lze zasílat na registrační e-mailovou adresu do 31.července 2016, po recenzním řízení budou publikovány v rámci tištěných projektových výstupů nebo v časopise. Pro zpracování příspěvku, prosím, využijte tuto šablonu příspěvku.

 

Organizační výbor

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (Vysoká škola finanční a správní, z. ú., Katedra financí, vedoucí katedry - předseda organizačního výboru, e-mail: otakar.schlossberger@vsfs.cz, lenka.pokorna@vsfs.cz)

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta - místopředseda organizačního výboru, e-mail: libor.kyncl@law.muni.cz) 

Lenka Pokorná (Vysoká škola finanční a správní, z. ú., Katedra financí - člen organizačního výboru, e-mail: lenka.pokorna@vsfs.cz)

Ing. Jitka Kaštánková (Bankovní akademie a. s., ICŽV, samostatný odborný referent - člen organizačního výboru)

 

Vědecký výbor

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor Vysoké školy finanční a správní

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity

doc. JUDr. L’ubomír Čunderlík, PhD., Katedra finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, děkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity

doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., Katedra financí Vysoké školy finanční a správní

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., prorektorka Masarykovy univerzity

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí Katedry financí Vysoké školy finanční a správní

prof. Ing. Jozef Stieranka, Ph.D., Katedra kriminálnej polície Akadémie Policajného zboru v Bratislave

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., proděkan Fakulty právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní

 


Symposium navazuje v rámci udržitelnosti na projekt Ministerstva vnitra ČR realizovaný Vysokou školou finanční a správní, z. ú. (dříve o.p.s.), Katedrou financí „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb" (identifikační kód projektu VG 20122014087, s výši podpory 2 238 tis. Kč).

Odborná podpora: Česká bankovní asociace

Partneři: MasterCard Česká republika, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Mediální partner: časopis Bankovnictví

Česká bankovní asociace Sponzor - KooperativaSponzor - Mastercard

Mediální partner: Bankovnictví


nahoru