| | | | |


Breadcrumbs

Titulní strana || Archiv > 2015

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

ve spolupráci s

Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity

pořádají třetí ročník symposia na téma

 „Poznej svého klienta (Know Your Customer)“

 

Místo konání:

Kongresové centrum Vysoké školy finanční a správní,

Estonská 500, 101 00 Praha 10


Datum konání: 17. února 2015.

Aktivní i pasivní účast na symposiu je bezplatná.

 


 


Symposium se koná v rámci řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti“ v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015, s evidenčním číslem VF20142015038  a výši účelové podpory 3 105 tis. Kč. Řešitelem a příjemce podpory je Vysoká škola finanční a správní.

Partner: MasterCard Česká republika, mediální partner: časopis Bankovnictví


top