| | | | |


Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. ve spolupráci s

Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity

pořádají druhý ročník symposia na téma

„Poznej svého klienta (Know Your Customer)“


Předběžný program symposia 2013

I. den (23. května 2013)

10.00 - 11.30  registrace

11.30 - zahájení, úvodní slova vedení kateder a vedoucích projektů
11.45 - 12.15 - prezenace společnosti VISA - Ing. Marcel Gajdoš

12.15 - 14.00 - I. panel - Legalizace výnosů trestné činnosti - rizika, čísla a prevence (moderátor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph. D.)
  • Diskutující: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc., JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, Ján Šugár
  • Náměty do diskuze: legalizace výnosů trestné činnosti a interní audit, kontrola peněžní hotovosti a plateb v Evropské unii, legalizace výnosů trestné činnosti v číslech, podvody ve veřejné správě a politicky exponované osoby
14.00 - 14.45 - oběd

14.45 - 15.30 - workshop Předpokládané jednání klienta dle nového občanského zákoníku a platební služby (povede: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.)

15.30 - 15.45 - přestávka na kávu
15.45 - 16.15 - prezentace dílčích výstupů projektů "Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb", diseminace materiálů

16.15 - 16.45 - prezentace dílčích výstupů projektu "European Union Regulation of Financial Services online", diseminace materiálů

16.45 - 17.45 - II. panel - Možnost přesunu identifikace a jednání s klientem do virtuálního prostředí (moderátoři: Mgr. Bc. Zdeněk Kučera)
  • Diskutující: Mgr. Bc. Zdeněk Kučera, Mgr. Martina Havlišová, JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph. D.
  • Náměty do diskuse: možnost identifikace klienta virtuálně, přeshraniční sdílení identifikace klienta ve virtuálním prostředí, možnost uzavírání smluv elektronicky, výzvy v oblastech elektronické identifikace a důvěryhodných třetích osob

II. den (24. května 2013)

08.45 - zahájení

09.00 - 10.30 - III. panel - Možné právní změny v procesu AML (moderátor: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.)

10.30 - 11.00 - přestávka na kávu

11.00 - 12.30 - IV. panel - Bezpečnost plateb a platebních prostředků (moderátor: Mgr. Bc. Eva Šulcová)
  • Diskutující: Doc. Ing. Vladislav Pavlát CSc., JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger Ph.D.
  • Náměty do diskuse: zajištění bezpečnosti, udržitelnosti a stability finančního systému, systémová rizika, bezpečnost platebních prostředků včetně platebních karet, internetového bankovnictví a systémů pro inovativní platby, bezpečný přístup k elektronickým nástrojům poskytovaným u ostatních finančních služeb

12.35 - závěrečné slovo, vyhodnocení a ukončení (plánováno do 13.00 hod.)
Předpokládané jednání klienta dle nového občanského zákoníku

Symposium je pořádáno v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR realizovaného Vysokou školou finanční a správní, o. p. s., Katedrou financí „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb" (identifikační kód projektu VG 20122014087, s výši podpory 2 238 tis. Kč) a projektu "European Union Regulation of Financial Services online" (175798-LLP-1-2010-1-CZ-AJM-MO realizovaného v letech 2011 – 2013, který je spolufinancován z prostředků Generálního ředitelství Vzdělávání a kultura (EAC) Evropské komise). Příjemcem dotace u druhého uvedeného projektu je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, z prostředků Evropské unie je poskytnuta částka 19164,60 EUR.

  Jean Monnet Module

top